Benvinguts a l'Escola d'Hostaleria d'Osona

CONVOCATÒRIA BEQUES GENERALS  CURS 2018/19

 

  • Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Convocades pel Ministeri d’Educació, cultura i Esport.

Termini per presentar la sol·licitud: del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018

Per internet

  TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU A :

      www.gencat.cat/ensenyament

1 – Beques de caràcter general

2 – Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris 

3 – Sol·licitar la beca 

4 – Pas 1   -Per internet      - Sol·licitar  »   Enllaç del Ministeri d’Educació

            www.educacion.es 

 

Cal registrar-se i emplenar la beca

               ______________________

 

Observacions:

Nom del Centre:    De Tona ( Institut de Tona)

 

 

 

 

RECOMANACIONS PER DEMANAR LES BEQUES GENERALS:

TERMINI PER TRAMITAR LES SOL·LICITUDS: DEL 17-8-2018 AL 01-10-2018.

1.- Aquestes beques són per estudis post-obligatoris (batxillerat i cicles formatius de grau mig i superior, curs d’accés, ensenyaments esportius i artístics, estudis d’idiomes, estudis religiosos superiors, estudis militars superiors i formació professional bàsica)

2.- Les sol·licituds de les beques s’han de complementar mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Ministerio:(http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html)

No podem assegurar la disponibilitat de la sol·licitud en format paper.

3.- El sol·licitant sempre és l’alumne/a, per tant, si és la primera vegada que demana beca s’ha de registrar a l’aplicatiu del Ministerio de Educación, si ja l’ha demanat altres cursos pot recuperar les dades. A la web del Ministerio trobarà tota la informació necessària per recuperar les dades del curs passat.

4.- És obligatori, per aquesta beca, que l’alumne/a sigui titular o co-titular d’un compte corrent bancari.

5.- L’alumne/a ha de triar el nom del centre on realitza els estudis a la casella corresponent, si no troba el nom del centre educatiu o estudi que realitzi, es pot posar en contacte amb els nostres SSTT, tel. 93 693 05 90 ext. 7043 o 7037

6.- La unitat familiar està formada per tots aquells membres que convisquin en el domicili a 31/12/2017. L’estat civil dels pares del sol·licitant serà el que tenien reconegut a 31/12/2017. Important: En cas de separació o divorci amb custòdia compartida la unitat familiar la conformaran el pare i mare biològics amb els fills comuns. 

7.- Si l’alumne/a és independent (ha de viure sol/a i tenir suficients recursos econòmics per mantenir-se), haurà d’acreditar la seva independència, aportant documentació (contracte lloguer, contracte de treball, nòmines...). En cas que no visqui sol haurà de posar tota la seva unitat familiar (pare, mare, germans/es, avis).

8- Si l’alumne/a és tutelat és posarà com independent i a les dades del tutor sol·licitant, quan tractem la beca,  posarem el centre d’acollida o CRAE corresponent.

9.- Si un/a alumne/a que ha sol·licitat beca es dóna de baixa del centre un cop que ha començat el curs, el centre educatiu ho ha de comunicar al més aviat possible als SSTT, per tal de poder fer les diligències oportunes per denegar la beca abans que l’hagi cobrat.

PER OBTENIR LA INFORMACIÓ SOBRE LES BEQUES, CONSULTEU EL SEGÜENT LINK:

 

HTTP://WEB.GENCAT.CAT/CA/TRAMITS/TRAMITS-TEMES/247-BEQUES-MINISTERIO-POSTOBLIGATORIS