Cfgm: CUINA I GASTRONOMIA

 

Correspondència d’unitats de competència i mòduls professionals

 Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 

Mòduls professionals

UC_2·0259·11_2: definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar l’aprovisionament i controlar consums

 

Ofertes gastronòmiques

 

UC_2·0260·11_2: preelaborar i conservar tota classe 

d’aliments

 

Preelaboració i conservació 

d’aliments

 

UC_2-0261-11_2: preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i plats elementals

 

Tècniques culinàries

 

UC_2·0262·11_2: preparar i presentar els plats més significatius de les cuines regionals d’Espanya i de la cuina internacional

Productes culinaris

 

UC_2·0709·11_2: definir ofertes senzilles de rebosteria, realitzar l’aprovisionament intern i controlar consums

 

Ofertes gastronòmiques

 

UC_2·0306·21·2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració de masses i pastes de múltiples aplicacions per a pastisseria i 

rebosteria

 

Ofertes gastronòmiques

 

UC_2·0306·22_2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració d’altres productes complementaris amb múltiples aplicacions per a pastisseria/rebosteria

 

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

UC_2·0710·11_2: elaborar i presentar productes fets a base de masses i pastes, postres de cuina i gelats

 

Postres en la restauració

UC_2·0711·11·2: actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria

 

Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments

 

UC_2·0036·21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments

 

 

UC_2·0036·22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient

Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments

 

UC_2·0310·21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments

 

 

UC_2·0310·22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

 

Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments

 

Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

M01 Ofertes gastronòmiques

UC_2·0259·11_2: definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar l’aprovisionament i controlar consums

UC_2·0709·11_2: definir ofertes senzilles de rebosteria, realitzar l’aprovisionament intern i controlar consums

 

M02 Preelaboració i conservació d’aliments

UC_2·0260·11_2 :preelaborar i conservar tota classe d’aliments

M03 Tècniques culinàries

UC_2-0261-11_2: preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i plats elementals

M05 Productes culinaris

UC_2·0262·11_2: preparar i presentar els plats més significatius de les cuines regionals d’Espanya i de la cuina internacional

 

 M04 Processos bàsics de pastisseria i 

rebosteria

 

UC_2·0306·21_2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració de masses i pastes de múltiples aplicacions per a pastisseria/rebosteria

UC_2·0306·22_2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració d’altres productes complementaris amb múltiples aplicacions per a pastisseria/rebosteria

 

M05 Postres en la restauració

UC_2·0710·11_2: elaborar i

presentar productes fets a base de masses i pastes

, postres de cuina i gelats

 

M07 Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments

 

UC_2·0711·11_2: actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria

UC_2·0036·21_2: prevenir la presència o permanència

de perills en els aliments

UC_2·0036·22·2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient

UC_2·0310·21_2: prevenir la presència o permanència

de perills en els aliments

UC_2·0310·22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient.

 

 

Cfgm: FORNERIA, CONFITERIA I PASTISSERIA

 Correspondència d’unitats de competència i mòduls professionals 

Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 

Mòduls professionals

UC_2-0034-41_2: controlar el proveïment, l’emmagatzematge i l’expedició de les matèries primeres i auxiliars i dels productes acabats

UC_2-0034-42_2: preparar la producció en obrador

UC_2-0034-43_2: realitzar o dirigir les operacions d’elaboració de masses de forn

UC_2-0034-44_2: realitzar o dirigir les operacions d’elaboració de masses de brioxeria

Elaboracions de forneria-brioixeria

UC_2-0035-21_2: confeccionar o conduir les elaboracions complementàries, com- posició i decoració dels productes de brioixeria 

UC_2-0035-22_2: realitzar les operacions d’envasament i embalatge de productes de forn i brioixeria

Productes d’obrador

UC_2-0306-21_2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració de masses i pastes de múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria 

UC_2-0306-22_2: realitzar o controlar les operacions d’elaboració d’altres productes complementaris amb múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

UC_2-0305-11_2 Controlar l'aprovisionament, l'emmagatzemament i l'expedició de les matèries primeres i auxiliars i dels productes acabats i preparar els equips i l'utillatge a utilitzar en els processos d'elaboració.

Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària

UC_2-0306-21_2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració de masses i pastes de múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria

UC_2-0306-22_2: realitzar o controlar les operacions d’elaboració d’altres productes complementaris amb múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria

Processos bàsics de pastisseria i rebo

UC_2-0307-61_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de galetes

UC_2-0307-62_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de cacau i xocolata

UC_2-0307-63_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de productes derivats de la xocolata

UC_2-0307-64_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de torrons i massapans

UC_2-0307-65_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de caramels i dolços

UC_2-0307-66_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de gelats artesans

Elaboracions de confiteria i altres especialitats

UC_2-0308-21_2: realitzar l’acabat i decoració dels productes de pastisseria

UC_2-0308-22_2: realitzar l’acabat i decoració dels productes de confiteria, gelateria, xocolateria i altres dolços

Productes d’obrador

UC_2-0309-11_2: realitzar l’envasament i la presentació dels productes de pastisseria i confiteria

Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria

UC_2-0310-21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments 

UC_2-0310-22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient 

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments 

UC_2-0709-11_2: definir ofertes senzilles de rebosteria, realitzar l’aprovisionament intern i controlar consums

Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària

UC_2-0710-11_2: elaborar i presentar productes fets a base de masses i pastes, postres de cuina i gelats

Postres en la restauració

UC_2-0711-11_2: actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació. 

Mòduls professionals 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria

UC_2-0305-11_2 Controlar l'aprovisionament, l'emmagatzemament i l'expedició de les matèries primeres i auxiliars i dels productes acabats i preparar els equips i l'utillatge a utilitzar en els processos d'elaboració.

Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària

UC_2-0709-11_2: definir ofertes senzilles de rebosteria, realitzar l’aprovisionament intern i controlar consums

Elaboracions de forneria-brioixeria

UC_2-0034-41_2: controlar el proveïment, l’emmagatzematge i l’expedició de les matèries primeres i auxiliars i dels productes acabats.

UC_2-0034-42_2: preparar la producció a l’obrador UC_2-0034-43_2: realitzar o dirigir les operacions d’elaboració de masses de forn 

UC_2-0034-44_2: realitzar o dirigir les operacions d’elaboració de masses de brioixeria

processos bàsics de pastisseria i rebosteria

UC_2-0306-21_2: realitzar i/o controlar les operacions d’elaboració de masses i pastes de múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria 

UC_2-0306-22_2: realitzar o controlar les operacions d’elaboració d’altres productes complementaris amb múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria

Elaboracions de confiteria i altres especialitats

UC_2-0307-62_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de cacau i xocolata 

UC_2-0307-63_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de productes derivats de la xocolata UC_2-0307-64_2 realitzar i controlar les operacions d’elaboració de torrons i massapans 

UC_2-0307-65_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de caramels i dolços 

UC_2-0307-66_2: realitzar i controlar les operacions d’elaboració de gelats artesans

Productes d’obrador

UC_2-0308-21_2: realitzar l’acabat i decoració dels productes de pastisseria 

UC_2-0308-22_2: realitzar l’acabat i decoració dels productes de confiteria, gelateria, xocolateria i altres dolços 

UC_2-0035-21_2: confeccionar o conduir les elaboracions complementàries, com- posició i decoració dels productes de brioxeria 

UC_2-0035-22_2: realitzar les operacions d’envasament i embalatge de productes de forn i brioxeria

Postres en la restauració

UC_2-0710-11_2: elaborar i presentar productes fets a base de masses i pastes, postres de cuina i gelats

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

UC_2-0036-21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments 

UC_2-0036-22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient 

UC_2-0310-21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments 

UC_2-0310-22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient 

UC_2-0711-11_2: actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria

Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria

UC_2-0309-11_2 Realitzar l’envasament i la presentació dels productes de pastisseria i confiteria 

Cfgm: SERVEIS EN RESTAURACIÓ

Correspondència d’unitats de competència i mòduls professionals

Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 

Mòduls professionals

UC_2·0259·11_2: definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar 

l’aprovisionament i controlar consums

Ofertes gastronòmiques

 

UC_2•1052•11_2: desenvolupar els processos de servei d’aliments i begudes a sala

Operacions bàsiques al restaurant

 

UC_2-1046-11_2: desenvolupar els processos de servei d’aliments i begudes a barra i a taula

Operacions bàsiques al bar cafeteria

 

UC_2·1047·11_2: assessorar sobre begudes diferents als vins, preparar-les i presentar-les 

 

Serveis al bar cafeteria

UC_2·1048·11_2: servir vins i donar-ne informació bàsica 

 

El vi i el seu servei

 

UC_2·1053·11_2: elaborar i acabar plats davant els clients 

 

Serveis al restaurant i esdeveniments especials

 

UC_2·1054·11_2: disposar tot tipus de serveis especials en restauració 

 

Serveis al restaurant i esdeveniments especials

 

UC_2·1049·11_2: preparar i exposar elaboracions senzilles pròpies de l’oferta de bar cafeteria

Serveis al bar cafeteria

UC_2·1050·11_2: gestionar el bar cafeteria 

 

Serveis al bar i cafeteria

UC_2·0711·11·2: actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

 

UC_2·0036·21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

 

UC_2·0036·21_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

 

UC_2·0310·21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

UC_2·0310·22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments 

 

Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació. 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Ofertes gastronòmiques

UC_2·0259·11_2: definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar 

l’aprovisionament i controlar consums

 

Operacions bàsiques al bar cafeteria

UC_2-1046-11_2: desenvolupar els processos de servei d’aliments i begudes a barra i a taula

Operacions bàsiques al restaurant

UC_2•1052•11_2: desenvolupar els processos de servei d’aliments i begudes a sala

Serveis al bar cafeteria

UC_2·1047·11_2: assessorar sobre begudes diferents als vins, preparar-les i presentar-les

UC_2·1049·11_2: preparar i exposar elaboracions senzilles pròpies de l’oferta de bar cafeteria

UC_2·1050·11_2: gestionar el bar cafeteria 

 

Serveis al restaurant i esdeveniments especials

UC_2·1053·11_2: elaborar i acabar plats davant els clients 

UC_2·1054·11_2: disposar tot tipus de serveis especials en restauració 

El vi i el seu servei

UC_2·1048·11_2: servir vins i donar·ne informació bàsica 

Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments

 

UC_2·0711·11_2: actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental 

en hoteleria

UC_2·0036·21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments

UC_2·0036·22·2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient

UC_2·0310·21_2: prevenir la presència o permanència de perills en els aliments

UC_2·0310·22_2: aplicar mesures de seguretat i protecció del medi ambient